หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรม ด้วยรักและผูกพันธ์ นางสารภี แท่นนิล นางภควรรรณ อ่อนเที่ยง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และนางสาวจุรีพร จันทะพันธ์ เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาอื่น ใน​วันจันทร์​ ที่​ 27​ กันยายน​ 2564
โดย : admin
อ่าน : 224
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กิจกรรม ด้วยรักและผูกพันธ์ นางสารภี  แท่นนิล นางภควรรรณ  อ่อนเที่ยง    เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  และนางสาวจุรีพร  จันทะพันธ์  เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาอื่น  ใน​วันจันทร์​  ที่​  27​  กันยายน​  2564