หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กิจกรรม โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) นำโดยท่าน ผอ. รจนา ตันติวิชิตเวช มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ซึ่งได้รับทุนต่อเนื่องปีการศึกษา 2564 ประเภท ก ระดับชั้น ป.2 -ป.6 จำนวน 10 ทุน 1.ด.ช.ทินภัทร พินพาลุน 2.ด.ญ.วิภาดา ล้ำเลิศ 3. ด.ญ.ป
โดย : admin
อ่าน : 71
พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กิจกรรม  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) นำโดยท่าน ผอ. รจนา ตันติวิชิตเวช มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ซึ่งได้รับทุนต่อเนื่องปีการศึกษา 2564 ประเภท ก ระดับชั้น ป.2  -ป.6 จำนวน 10 ทุน
1.ด.ช.ทินภัทร  พินพาลุน
2.ด.ญ.วิภาดา  ล้ำเลิศ
3. ด.ญ.ปฐมพร  สีหาบุตร
4.ด.ช.ธีรเดช  ปรีดีวงศ์
5.ด.ญ.สุดฤทัย  ยิ้มประเสริฐ
6.ด.ช.ภัทรดนัย  แก้วดี
7.ด.ช.ปวิธ  แซ่ย่าง
8.ด.ญ.พัชรนันท์  ภูวัตร
9.ด.ช.อิทธิพัทธ์  ปุกสันเทียะ
10.ด.ญ.วรรณวิสา  ใจตรง
    ณ​ วันพุธ​  ที่​  29​  กันยายน​  2564