หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กราบขอบพระคุณ นายสมพล นาคโต นางศุภจิรา นาคโต นางสาวจิรดา จีระประภา นางพิกุล หงษ์วิไล หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตทวีวัฒนา และคณะ ที่ได้มาติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20
โดย : admin
อ่าน : 18
จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กราบขอบพระคุณ นายสมพล นาคโต  นางศุภจิรา นาคโต นางสาวจิรดา จีระประภา นางพิกุล หงษ์วิไล หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตทวีวัฒนา และคณะ ที่ได้มาติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระยะที่ 2 การทดสอบระบบ) กลุ่มกรุงธนเหนือ  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์