: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 9/6/2551 : :


การ์ตั้ว
ชื่อ-นามสกุล : 
ดวงภิเษก  แทนเดช
ชื่อเล่น : 
การ์ตั้ว
วันเกิด : 
9 มิ.ย. 2551
อายุ : 
11
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
vcxbnnewgfxuh@gmail.comq
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
หมุุ่บ้านทวีวัฒนา
อำเภอ : 
เขตทวีวัฒนา
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
10170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0644319924
กำลังศึกษาที่ : 
โรงเรียนทวีว้ฒนา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
รถ