โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) ยินดีต้อนรับ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ktwschool.ac.th Sat, 02 Oct 2021 14:12:46 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 Tel. 02-4315565 ใน​วันศุกร์ ที่​ 1 ตุลาคม 2 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=442 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1633158766.jpg

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน  ปิดภาคเรียนที่ 1/2564   วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  Tel. 02-4315565&n 1633158766 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 สอบวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอบวันที่ 7 - 8 เดือนตุลาคม พ http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=440 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1633149305.jpg

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2  สอบวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอบวันที่ 1633149305 กิจกรรม ด้วยรักและผูกพันธ์ นางสารภี แท่นนิล นางภควรรรณ อ่อนเที่ยง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และนางสาวจุรีพร จันทะพันธ์ เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาอื่น ใน​วันจันทร์​ ที่​ 27​ กันยายน​ 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=438 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1632995854.jpg

กิจกรรม ด้วยรักและผูกพันธ์ นางสารภี  แท่นนิล นางภควรรรณ  อ่อนเที่ยง    เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  และนางสาวจุรีพร  จันทะพันธ์  เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาอื่น  ใน​วันจันทร์​  ที่​  1632995854 กิจกรรม โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) นำโดยท่าน ผอ. รจนา ตันติวิชิตเวช มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ซึ่งได้รับทุนต่อเนื่องปีการศึกษา 2564 ประเภท ก ระดับชั้น ป.2 -ป.6 จำนวน 10 ทุน 1.ด.ช.ทินภัทร พินพาลุน 2.ด.ญ.วิภาดา ล้ำเลิศ 3. ด.ญ.ป http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=436 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1632886069.jpg

กิจกรรม  โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) นำโดยท่าน ผอ. รจนา ตันติวิชิตเวช มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ซึ่งได้รับทุนต่อเนื่องปีการศึกษา 2564 ประเภท ก ระดับชั้น ป.2  -ป.6 จำนวน 10 ทุน
1.ด.ช.ทินภัทร  พินพาลุน 1632886069 ประกาศ เรียนผู้ปกครองนักเรียนจากการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักการศึกษาแจ้งเรื่องเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาด Covid 19 (นักเรียนคนละ 2,000 บาท) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=434 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1632199294.jpg

ประกาศ   เรียนผู้ปกครองนักเรียนจากการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักการศึกษาแจ้งเรื่องเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาด Covid 19 (นักเรียนคนละ 2,000 บาท) ของโรงเรี 1632199294 ยินดีต้อนรับ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาและคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยม​โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ เขตทวีวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร​ ประกาศ​ ณ​ วันจันทร์​ ที่​ 20 กันยายน​ 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=432 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1632126294.jpg

ยินดีต้อนรับ นายดิชา  คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาและคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยม​โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ เขตทวีวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร​ ประกาศ​ ณ​ วันจันทร์​ ที่​ 20 กันยายน​ 2564

1632126294
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา​มูลนิธิป่อเต็กติ๊ง ประจำปีการศึกษา​ 2564​ จำนวน​ 20​ คน​ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ เขตทวีวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร​ ประกาศ​ ณ​ วันพุธ​ ที่​ 8​ กันยายน​ 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=429 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1631105166.jpg ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา​มูลนิธิป่อเต็กติ๊ง ประจำปีการศึกษา​ 2564​ จำนวน​ 20​ คน​ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ เขตทวีวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร​ ประกาศ​ ณ​ วันพุธ​ ที่​ 8​ กันยายน​ 2564 1631105166 ประกาศ​ เรียนผู้ปกครองนักเรียนจากการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่​ 7​ กันยายน​ 2564 สำนักการศึกษาแจ้งเรื่องเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาด​ Covid 19 (นักเรียนคนละ​ 2,000 บาท)​ ของโรงเรียนสังกัดกร http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=427 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1631104331.jpg ประกาศ​ เรียนผู้ปกครองนักเรียนจากการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่​ 7​ กันยายน​ 2564 สำนักการศึกษาแจ้งเรื่องเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาด​ Covid 19 (นักเรียนคนละ​ 2,000 บาท)​ ของโรงเรียนสังกัดกร 1631104331 ประชาสัมพันธ์​ โรงเรียนสังกัด​ กทม.​ ยังไม่เปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่เปิดให้ใช้อาคารสถานที่​ ในสถานศึกษาได้โดยต้องได้รับอนุญาตก่อน http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=425 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1630582561.jpg ประชาสัมพันธ์​ โรงเรียนสังกัด​ กทม.​ ยังไม่เปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่เปิดให้ใช้อาคารสถานที่​ ในสถานศึกษาได้โดยต้องได้รับอนุญาตก่อน 1630582561 มอบรางวัลผลการแข่งขัน ผู้บริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติ​บัตรให้กับนักเรียน​ ในการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์​ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=423 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1630487032.jpg

มอบรางวัลผลการแข่งขัน   ผู้บริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติ​บัตรให้กับนักเรียน​ ในการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์​  วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

1630487032