โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) ยินดีต้อนรับ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ktwschool.ac.th Fri, 07 May 2021 18:01:50 ประกาศ ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ​ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=372 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1620385310.jpg

ประกาศ ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ​ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1620385310
ประชาสัมพัน์แจ้งจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ขอความร่วมมือให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในปกครอง อยู่ห้องใด แล้วขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 1.สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้องเรียน และเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=370 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1620377419.jpg

ประชาสัมพัน์แจ้งจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
     เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน  ขอความร่วมมือให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในปกครอง อยู่ห้องใด แล้วขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1.สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่ 1620377419 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบคะแนนRT ไ้ด้ 100 คะแนนเต็ม ได้แก่ เด็กหญิงวรรณรดา น้อยเดช เด็กหญิงชุตินันท์ อาจภักดี เด็กชายทินภัทร พิมพาลุน และเด็กชายนนท์ ตาใส โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=364 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1619254048.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบคะแนนRT ไ้ด้ 100 คะแนนเต็ม ได้แก่ เด็กหญิงวรรณรดา น้อยเดช  เด็กหญิงชุตินันท์ อาจภักดี เด็กชายทินภัทร พิมพาลุน  และเด็กชายนนท์ ตาใส โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)

1619254048
ประชาสัมพันธ์​ จากโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ท่านผู้ปกครองที่้ต้องการนำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วม http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=362 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1619182196.jpg ประชาสัมพันธ์​ จากโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ท่านผู้ปกครองที่้ต้องการนำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่ว 1619182196 ประกาศ กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว​ (ฉบับที่​ื​ 24) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหรดดังกล่าวในการป้องกันและควบคุมโรค​ อาศัยอำนาจตามมาตรา​ 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=360 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1618900628.jpg ประกาศ กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว​ (ฉบับที่​ื​ 24) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหรดดังกล่าวในการป้องกันและควบคุมโรค​ อาศัยอำนาจตามมาตรา​ 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 1618900628 ประกาศ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ ด้วยแผนการใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้รับการจัดสรร มาครึ่งหนึ่ง จากของเดิมในภาคเรียนที่ 1 และจะจ่ายอีกครึ่งในภาคเรียนที่ 2 ดังนั้น อนุบาล 1 และ 2 ให้ เบิกจ่ายคนละ 150 บาท/ภาคเรียน http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=358 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1618893549.jpg ประกาศ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ ด้วยแผนการใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้รับการจัดสรร มาครึ่งหนึ่ง จากของเดิมในภาคเรียนที่ 1 และจะจ่ายอีกครึ่งในภาคเรียนที่ 2 ดังนั้น อนุบาล 1 และ 2 ให้ เบิกจ่ายคนละ 150 บาท/ภาคเรียน 1618893549 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูบุคลากรโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) ที่สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี โท ได้ ในสนามหลวง พ.ศ. 2563 สำนักเรียน คณะเขตทวีวัฒนา ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=353 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1618644667.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูบุคลากรโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) ที่สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี โท ได้ ในสนามหลวง พ.ศ. 2563 สำนักเรียน คณะเขตทวีวัฒนา  ณ วันที่ 17 เมษายน 2564

1618644667
กิจกรรม โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต​ ณ​ โรงเรียนมัธยมวัดปุรณาวาส​ สำนักงานเขตทวีวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=352 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1617935907.jpg

กิจกรรม โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต​  ณ​ โรงเรียนมัธยมวัดปุรณาวาส​ สำนักงานเขตทวีวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร  ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

1617935907
กิจกรรม การประกันคุณภาพภายใน​ ประจำปีการศึกษา​ 2563 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา​(ทองน่วมอนุสรณ์)​ ณ วันที่ 8​ เมษายน 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=350 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1617934188.jpg

กิจกรรม การประกันคุณภาพภายใน​ ประจำปีการศึกษา​ 2563 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา​(ทองน่วมอนุสรณ์)​ ณ วันที่ 8​ เมษายน 2564

1617934188
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โรงเรียนคลองทวีวัฒนา​(ทองน่วมอนุสรณ์)​ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=348 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1617349806.jpg

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โรงเรียนคลองทวีวัฒนา​(ทองน่วมอนุสรณ์)​  ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

1617349806