โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) ยินดีต้อนรับ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ktwschool.ac.th Mon, 25 May 2020 21:47:08 การจัดการเรียนรู้แบบ​ 4​ Onโรงเรียนคลองทวีวัฒนา​ (ทองน่วมอนุสรณ์)​ ตามนโยบาย​ สำนักการศึกษา​ กรุงเทพมหานคร​ ออกแบบการจัดการเรียนรู้​ 4​ On​ Online, On-Air, On​ Hand, OnSite ครอบคลุมทุกกลุ่ม​ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=174 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1590418028.jpg การจัดการเรียนรู้แบบ​ 4​ Onโรงเรียนคลองทวีวัฒนา​ (ทองน่วมอนุสรณ์)​ ตามนโยบาย​ สำนักการศึกษา​ กรุงเทพมหานคร​ ออกแบบการจัดการเรียนรู้​ 4​ On​ Online, On-Air, On​ Hand, OnSite ครอบคลุมทุกกลุ่ม​ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 1590418028 ถึงผู้ปกครองนักเรียนในการออนไลน์ http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=171 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1589810407.jpg 1589810407 Work​ from​ home http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=169 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1589810225.jpg 1589810225 รับเอกสารและรับนมนักเรียน http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=168 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1589810037.jpg 1589810037 ขอความอนุเคราะ์ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อบุตรหลานของท่านว่าอยู่ห้องใด แล้วขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 1.สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้อง 2.เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง 3.ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=165 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1589261183.jpg ขอความอนุเคราะ์ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อบุตรหลานของท่านว่าอยู่ห้องใด แล้วขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 1.สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้อง 2.เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง 3.ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง 1589261183 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ ขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง​ ภาคเรียนที่1/2563​ จากกำหนดการเดิมที่แจ้ง​ วันอาทิตย์​ ที่​ 17​ พฤษภาคม​ 2563​ ยังไม่มีกำหนด​ ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีกำหนดการใหม่​ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=164 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1588644518.jpg โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ ขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง​ ภาคเรียนที่1/2563​ จากกำหนดการเดิมที่แจ้ง​ วันอาทิตย์​ ที่​ 17​ พฤษภาคม​ 2563​ ยังไม่มีกำหนด​ ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีกำหนดการใหม่​ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 1588644518 รับสมัครนักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2563​ ออนไลน์​ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=161 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1585805141.jpg รับสมัครนักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2563​ ออนไลน์​ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ 1585805141 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ ขอแสดงความยินดี​ นางสาวรจนา​ ตันติวิชิตเวช​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ สาขา​ ข้าราชการการศึกษาตัวอย่างดีเด่น​ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล​ ข้าราชการไทยตัวอย่าง​ ครั้งที่​ http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=159 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1585706911.jpg โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ ขอแสดงความยินดี​ นางสาวรจนา​ ตันติวิชิตเวช​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)​ สาขา​ ข้าราชการการศึกษาตัวอย่างดีเด่น​ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล​ ข้าราชการไทยตัวอย่าง​ ครั้งที่​ 1585706911 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วอมนุสรณ์) http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=154 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1584770131.jpg

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ในช่วงนี้ ทางโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) จึงได้ทำแบบฟอร์มการับสมัครเรียนออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครอง วิธีที่ 1​ โดยผู้ปกครองกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 1584770131 ประชาสัมพันธ์ http://www.ktwschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=153 http://www.ktwschool.ac.th/http://www.ktwschool.ac.th/icon/news_1584681136.jpg

ประชาสัมพันธ์

1584681136